MILJØPROFIL FOR LUNDEBY & CO BOKBINDERI AS

 

Lundeby & Co Bokbinderi as skal i sin virksomhet ivareta miljøet, så vel internt som eksternt, på best mulig måte. Vårt mål er at Lundeby skal være en trygg, sikker og trivelig arbeidsplass, som er miljøvennlig både i forhold til det interne og eksterne miljøet.
Energibruket hos Lundeby & Co Bokbinderi as skal optimeres i alle ledd. Energisparingstiltak skal følges og stadig forbedres.

  • Lundeby & Co Bokbinderi as skal som Lean-bedrift redusere sløseri og svinn til et minimum. Det skal samtidig jobbes kontinuerlig med å automatisere rutiner for å redusere og forhindre feilproduksjon og feilleveranser
  • Lundeby & Co Bokbinderi as skal være markedsledende på utvikling av nye miljøbesparende produksjonsmetoder innen ferdiggjøring.
  • Lundeby & Co Bokbinderi as skal overholde relevante lovfestede regler for kildesortering. Bedriften skal delta i ordninger som ivaretar reglene på best mulig måte.

Bedriftens miljøpolitikk skal ivaretas ved daglig oppfølging av en egen miljøansvarlig. Vedkommende har ansvar for at bedriftens miljøpolitikk holdes ved like og utvikles.

 

RETURORDNINGER

Lundeby & Co Bokbinderi as er medlem av følgende returordninger:

Grønt Punkt
Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS. Les mer på www.grontpunkt.no.

RENAS
RENAS er en ideell organisasjon som på vegne av medlemsbedriftene administrerer en landsdekkende innsamlings- og behandlingsordning for næringselektroavfall. RENAS eies av Elektroforeningen (EFO) og Elektro og Energi – en bransjeforening i Norsk Industri (tidligere TBL-Elektro) med 50 % hver. Gjennom medlemskap i RENAS oppfyller produsenter og importører av EE-produkter kravene i EE-forskriften. Les mer på www.renas.no.

 

Brukt emballasje leveres på ulike steder avhengig av type avfall:
– Papp, plast og restavfall: Nordisk Avfallspool, Eidsberg
– Papir: Stena Metall AS, Oslo

 

MATERIALVALG, PRODUKSJONSPROSESS OG DISTRIBUSJON

Som siste ledd i verdikjeden har Lundeby & Co Bokbinderi as minimal innvirkning på materialvalget på det meste av trykksakene som produseres. Trykksakene kommer ferdig trykket på pall og etterbehandles i én eller flere operasjoner avhengig av våre kunders ønske. Bedriften er ikke selv svanemerke-sertifisert, men er godkjent underleverandør av svanemerkede bedrifter og følger de samme retningslinjene som en svanemerke-sertifisert bedrift. Via gode returordninger tas avfallet hånd om på en tilfredsstilende måte. Bedriften har en egen miljøansvarlig som daglig følger opp og utvikler ordningen.

 

Maskiner og utstyr

Vår maskinpark tas hånd om av en egen drift og vedlikeholdsavdeling som holder hjulene i gang. Bedriften benytter i hovedsak kun elektriske sniler til interntransport i motsetning til gass- eller bensindrevne trucker som kun benyttes unntaksvis ved spesielle behov.

 

Innemiljø

Oppvarming skjer hovedsakelig ved hjelp av luft til luft varmeaggregater. Det er installert følere på lys i flere rom som strømsparingstiltak. Ved skiftslutt har driftsavdelingen ansvar for å skru av utstyr som trekker unødvendig energi. Bedriften har et sentralisert vakuumanlegg som benyttes på maskiner i produksjonen. Varmen som genereres fra dette anlegget benyttes til oppvarming om vinteren. I tillegg blir papirstøv skilt ut ved hjelp av det samme anlegget.

 

LEAN production

I 2006 ble det besluttet at Lundeby & Co Bokbinderi as skulle bruke LEAN-filosofien som verktøy i sitt kvalitetsarbeide. LEAN Production er en prosess-filosofi utviklet av bilprodusenten Toyota og som fokuserer på eliminering av sløsing. Filosofien bruker en definisjon på sløsing som innebefatter mye mer enn det man vanligvis forbinder med begrepet. All aktivitet som ikke er verdiskapende for kunden er å anse som sløsing ifølge LEAN. På bakgrunn av dette er følgende 7 typer sløsing definert:

1. Overproduksjon
2. Venting
3. Transport
4. Urasjonell bearbeiding
5. Lagring
6. Unødvendige bevegelser
7. Defekter

Med bakgrunn i denne filosofien og disse definisjonene ønsker Lundeby & Co Bokbinderi as å gå foran som et godt eksempel på en bedrift som jobber kontinuerlig med å redusere og begrense sløsing til det beste for våre kunder, vårt miljø og oss selv.

 

Forbruk av materiale

Forbruksmaterialet i produksjonen begrenser seg stort sett til innkjøp av lim til innbinding av bøker, plast til plastpakking av blader og papir til produksjon av fakturaer og flettebrev samt konvolutter. Ved plastpakking av produkter benyttes Polyetylen plast som er 100% nedbrytbar. Vår leverandør av plast, Trioplast AB, er en ISO-miljøsertifisert bedrift med stor fokus på videreutvikling av nye produkter med lavere Co2-utslipp. For de spesielt miljøbeviste kan Lundeby tilby en spesiell plast, maisplast. Denne plasten er laget av maisstivelse, dvs. 100% organisk materiale. Konvolutter og papiret som benyttes ved egenproduksjon av fakturaer eller adressebærende brev er enten svanemerket eller tilfredsstiller de samme kravene som svanemerket papir.

 

Grafisk bransje har vert og er i omstilling på en rekke områder, for Lundeby som er størst på emballering og adressering av blad, kataloger med mer er en miljøsatsing viktig.

I samarbeid med vår leverandør tilbyr vi nå emballasje som er laget med moderne miljøvennlige teknologier og vi benytter fornybare råvarer.

I’m green er det nyeste produktet blant våre grønne alternativer. Plasten, er laget av sukkerrør, som er en fornybar ressurs, kan gjenbrukes og til slutt gjenvinnes.

FORDELER:
– Minst 85 % av fornybar råvare sukkerrør
– 100 % resirkulerbar
– Gjenbrukbar
– Forminsker CO2-utslipp
– Sertifikater: DIN CERTCO, Vinoçotte
– Samme positive egenskaper som tradisjonell polyetylen
– Utmerket trykkvalitet

 

Distribusjon

Som totalleverandør av ferdiggjøringstjenester begrenser Lundeby & Co Bokbinder as distribusjon av trykksaker til et minimum. Som den mest komplette leverandøren i sitt slag Norge leverer bedriften ferdige trykksaker som i andre tilfeller ville krevd at flere leverandører ble involvert. Flere og flere trykkerier benytter seg eksempelvis av vår stadig voksende printavdeling som bl.a. produserer store volumer med adresserte brev som senere benyttes som adressebærere i plastpakke- eller konvolutteringsproduksjoner. Lundeby & Co Bokbinderi as har en egen lastebilpark med daglige turer til og fra Oslo. På grunn av det store volumet med trykksaker som daglig transporteres til og fra hovedstaden kan hver enkelt bil tildeles egne logiske ruter for optimal utnyttelse av palleplasser både på vei til og fra kunde.