Lundeby gruppen, har sine røtter i være et tradisjonsrikt ferdiggjøringsfirma, og er fortsatt en av Nordens største ferdiggjøringsbedrifter. Lundeby har i likhet med hele den Grafiske bransjen vært og er i omstilling og utvikler i samarbeid med kundene nye tjenester.

Lundeby tilbyr nå tjenester innen:

 • eHandel – Varehotell – Webshops – lagerstyring
 • Print – konvoluttering – ferdiggjøring
 • Logistikk og distribusjon (Post-Pakker-Paller)
 • Foto – Tjenester for Fotografer og Fotobransjen
 • Internasjonale tjenester export/Import/tollager/Retursenter for utenlandske kunder
 • Grafisk ferdiggjøring – Plasting, bokbinding mm

Lundeby & Co ble etablert av Helge Lundeby i 1949. Bedriften startet som en liten familiebedrift i ”hønsefarmen ” til Helge Lundeby, – far til Knut Helge Lundeby og bestefar til Helge Gabriel Lundeby og Kåre Anders Lundeby.

Lundeby gruppen – Noen Tall 2016:

 • ca 130 ansatte hel/deltid
 • omsetning ca 100 mill
 • disponerer totalt ca 20000 m2 med produksjonslokaler.
 • det ble det ferdiggjort ca. 15 mill. blader og bøker
 • det ble plastpakket ca. 53 millioner blader og bøker
 • Nettvarehotellet sendte ut 40.000 forsendelser pr mnd.
 • Fotoavdelingen sendte ut ca 5.000 forsendelser pr mnd

Lundeby gruppen har som visjon:

 • være ledende aktør innen produksjonsutvikling, bearbeiding og være total leverandør av ferdige trykksaker.
 • å være en aktiv pådriver for å oppnå god utvikling, volum, kvalitet og inntjening.
 • ha et medansvar for å fange opp og forvalte mulighetene som markedet gir til fordel for bedriften og bransjen totalt.
 • være konkurransedyktig i markedet, i forhold til å ha et differensiert produktutvalg, kvalitet og pris.
 • å ligge i forkant når det gjelder teknologiutvikling.
 • For å oppnå dette er den innsatsen medarbeiderne på Lundeby gjør hver dag essensiell.