Christian
Hestenes

Prosjektleder

Erik
Myrén

Avdelingsleder, Mailing

Espen
Skughei

IT-ansvarlig

Glenn Reidar
Moe

Printansvarlig

Helge Gabriel Lundeby

Daglig leder

Irene
Korsnes

Prosjektleder

Janne
Eriksen

Personalansvarlig

Jeanette
Danielsson

Prosjektleder

Jon Anders Brandsrud

Prosjektleder

Knut Helge
Lundeby

Innkjøp

Marit
Hafstad

Prosjektleder

Odd Arild
Frantzen

Prosjektleder

Per Arne
Ryen

Økonomisjef

Per Inge
Arnesen

Prosjektleder

Per
Jahren

Vedlikeholdssjef

Thomas
Bratli

Produksjonssjef