EDIGard, et datterselskap av Nets, har i samarbeid med Lundeby gleden av å levere en løsning (ediEX) for digitalisering av bla fakturadistribusjon. Verktøyet inneholder det som er nødvendig for å drive digitaliseringsgraden opp og kostnadene ned.

Løsningen er en velprøvd og stabil distribusjonsplattform som integrerer de tilgjengelige kanalene for faktura- og dokumentdistribusjon. Du oppnår full oversikt og har kontroll på distribusjonen i en sentral løsning, og Lundebys kunder vil kunne digitalisere sin distribusjon.

Basert på erfaring med denne løsningen og arbeidet med digitalisering vil den positive økonomiske effekten være knyttet til følgende områder:

  • Forenkling av interne prosesser (for eksempel kundeservice) knyttet til fakturering
  • Redusert bruk av IT-kostnader for å integrere kanaler selv
  • Redusert endringsbehov gjennom sentraldriftsløsning

Implementeringstiden av en løsning basert på en leveransebeskrivelse vil være i størrelsesorden 6-8 uker da arbeidet i stor grad vil bestå i konfigurasjon og oppsett, og i liten eller ingen grad utvikling.

Prisen på løsningen er kostnadseffektiv og bygd etter «pay pr. use» prinsippet, noe som betyr mindre initielle investeringer og ingen høye faste kostnader.

LAST NED PRODUKTARK HER:

Produktark_ediEX_2018 ediEX-Brosjyre_v1-nett

 

 

LES MERE HER

https://www.nets.eu/no-nb/losninger/ediex/Pages/default.aspx