Daglig leder Helge Lundeby har soleklare mål for 2018

Det er viktig å kunne ta endringer i kundens behov inn over oss og utnytte våre styrker for å gi kundene bedre og nye tjenester fremover.

  • Utnytte våre gode løsninger og kvaliteten i Nettvarehotellet for å gi kunder en trygg og god eHandel/varalager tjeneste.
  • Løsnings-print fra små til store volumer
  • Utnytte ferdiggjøringskapasiteten til Distribusjonsenheten
  • Nye samarbeidspartnere på logistikk, IT og Leverandører
  • Nye krav til Digitalisering – GDPR osv gjør at vi må stadig endre våre tjenester ut mot våre kunder
  • Effektivisering og klargjøring av lokaler for ny produksjon og nye tjenester